Grasfôring og kjøttkvalitet

Aberdeen Angus er kjent for kjøtt med god smak. Dyra våre får bare naturlig grasfôr å spise. Dessuten lar vi kjøttet tørrmørne lenge, minimum 2 uker før det mørnes videre vakuumert.

Aberdeen Angus er en storferase som har mye intramuskulært fett. Det er i fettet smaken sitter, så dette er grunnen til at Angus-kjøtt har blitt kjent for sin gode smak. I tillegg er det viktig at dyra er sunne og har et godt liv for at kjøttet skal være av høy kvalitet. Jobben starter med jorda og dyrking av smakelig og næringsrikt fôr til dyra våre. Hver dag ser vi til at hver og en av dem har det så godt som mulig. Og aller best har de det når de er ute. Derfor får de være ute så mye som mulig, noen er faktisk ute hele året.

Angus-kuene passer veldig godt inn hos oss, blant annet fordi vi har store beiteområder rundt gården. Angus er veldig gode beitedyr og utnytter gras, urter og buskas så godt at de ikke har behov for kraftfôr for en sunn vekst. Hele sommerhalvåret går de rundt i sitt eget spiskammer og velger selv den mest smakelige og næringsrike maten for seg. På den måten får de mye naturlig aktivitet - og vi får et landskap som er pent rundt oss. I vinterhalvåret, når ingenting vokser i Norge, får de gras vi har høstet rundt gården. Vi dyrker gras med såkalt regenerative metoder og vi er opptatt av at vår produksjon skal binde mer karbon enn den slipper ut. Vi er for tiden under omlegging til økologisk drift.

Når vi slakter, lar vi kjøttet tørrmørne så lenge som mulig. Dette gjør at kjøttet, som i utgangspunktet er sunt og smakfult blir enda et hakk bedre. Steker du et stykke grasfôra kjøtt, vil du oppleve at det holder seg spenstig uten å "klappe sammen" slik intensivt oppfôra kjøtt kan gjøre. Det er også slik at fettsyresammensetningen i kjøttet blir annerledes og det gir bedre smaksvariasjoner og er mer gunstig og næringsrikere for oss fordi bl.a. er det mye høyere verdier av umettet fett og Omega3.

Når dyra spiser sunt, så er det også sunnere for oss mennesker som spiser kjøttet. Vel bekomme!